HSRK r.f

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Start Länkar
Länkar
Visa # 
# Länk
1   Link   Försvarsmakten
Finlands försvarsmakts hemsida.
2   Link   Försvarets och gränsbevakningens utbildningsportal
Genom denna utbildningsportal kan alla reservister upprätthålla och utveckla sina militära färdigheter och förbereda sig inför en repetitionsövning på distans genom internet.

Alla 15 år gamla finska medborgare får registrera sig. Mestadels på finska.
3   Link   Finlands Reservofficersförbund
Det nationella förbundet för officerare i reserven, bättre kännt som RUL.
4   Link   Helsingfors Reservofficersdistrikt
Takorganisationen för reservofficersföreningar i huvudstadsregionen.
5   Link   Reservofficerssällskapet i Stockholm, ROSIS
6   Link   Västnylands Reservofficersförening
Reservofficerarna i Västnyland. Ordnar bland annat den årliga Gentlemannatävlingen i Syndalen.
7   Link   Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare
8   Link   Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Arrangerar många olika typer av kurser för reservister, bl.a. skytte i Sandhamn.
9   Link   Reserviläisurheiluliitto
Nationella förbundet för reservistidrott. Arrangerar många olika typer av idrottsevenemang för reservister, bl.a. patrull- och skyttetävlingar.
10   Link   Försvarsutbildarna
Frivillig utbildning för Försvarsmaktens och krishanteringens behov i Sverige.
Annons