HSRK r.f

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Start Skytte
Skytte

Riksdagen godkände RP 106/2009

Riksdagen har i dagens plenum 20.10.2010 vid första behandlingen godkänt regeringens proposition till ny vapenlag. Detta är ett mycket beklagligt beslut av våra folkvalda. Det verkar onekligen som om riksdagsledamöterna till största del och regering i sin helhet lider av grav minnesförlust och fullständig brist på rimlighet.

Läs mer...
 

HSRK får nya klubbvapen

Klubben har aktivt skytte som en utav de centrala punkterna i sin verksamhetsplan, liksom även både Helsingfors Reservofficersdistrikt och Finlands Reservofficersförbund. Under förra året fick skyttet ett bra uppsving med flera intresserade medlemmar. Skyttet utfördes då huvudsakligen med klubbens Sako TriAce pistoler i kaliber .22LR. Dessa är utmärkta vapen för precisionsskytte, men lämpar sig mindre bra för olika former av tjänstepistols- och snabbskytte. Kolven är formad enkom för enhandsskytte, byte av magasin är inte snabbt och dessutom besvärligt att utföra under tidspress. Dessutom kräver de flesta tjänste- och traditionsskyttegrenar en kaliber på minst 7,65 mm. Skytteledarna lånade ut sina personliga vapen till de medlemmar som ville öva på dessa grenar, men i längden blev detta begränsande.

Läs mer...
 


Annons